Ceny a Podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Ako súčasť skupiny Vacuum Group naše náborové tímy pomohli prijať stovky talentov v medzinárodnom prostredí. Naša najväčšia pridaná hodnota je v skúsenosti s hľadaním konkrétnych ľudí vhodných do prostredia startup-ov a scale-upov. Hľadáme unikátne zloženie vlastností ako silná seba motivácia, adaptácia a inovatívne zmýšľanie, spoločne so silným setom hard skillov, ktoré sa ukázali ako najlepšie vyhodnocovacie kritéria v náborovom procese.

1

Špecifikácia pozície a nastavenie procesu

2

Náborový proces

3

Uzatváracie aktivity

CENNÍK

Cena za úspešný nábor sa pohybuje v rozmedzí od 1,5 do 2,5 násobku mesačného platu. V prípade zamestnanca počítame so superhrubou mzdou, v prípade živnostníka s mesačnou faktúrou. Poplatok 500 EUR bude účtovaný kedykoľvek ako poplatok za služby po splnení SLA uvedených nižšie. Tento poplatok sa neuplatní, ak máme exkluzivitu pri nábore, t.j. Zákazník si nehľadá kandidátov samostatne (ak niekoho má, posúva ho k nám na pohovor) alebo cez iné agentúry. 

SLA

Štandardný čas dodania pre každú pozícu je 45 pracovných dní. V prípade, že tento čas prekročíme (pri zachovaní garantovaného dodania kandidátov), prehodnotíme špecifikáciu pozície, ako aj spätnú väzbu a budeme spoločne postupovať tak, aby sme pozíciu úspešne uzavreli v priebehu nasledujúcich 20 pracovných dní a s ďalšími kandidátmi bezplatne.

Poskytujeme garancie na minimálne 15 vyhľadaných kandidátov a najmenej 5 pre druhé kolo pohovoru (úspešní kandidáti zo skríningové pohovoru, ktorí postúpili do ďalšieho kola). V prípade technických pozícií (vývojári, inžinieri) je minimálny počet získaných kandidátov 8 a najmenej 3 pre druhé kolo pohovoru.

Spätná väzba pre každé z kôl hodnotenia uchádzačov medzi klientom a poskytovateľom náboru by nemala presiahnuť 3 pracovné dni. Ak áno, čas dodania sa primerane predĺži.

Cena nezahŕňa platené publikovanie pozícií na platformách ako LinkedIn, Profesia, Pretlak a pod. To bude dohodnuté osobitne s klientom (náborový tím poradí o rozpočte a možnostiach klientovi).

V prípade,že klient vypovie zmluvu s úspešným uchádzačom do 3 mesiacov odo dňa nástupu, vrátime mu 50 % ceny alebo nájdeme adekvátnu náhradu s 50 % zľavou. Faktúra za úspešný nástup bude vystavená po podpísaní pracovnej zmluvy s úspešným uchádzačom a s 15-dňovou lehotou splatnosti.

Iné podmienky sú možné  po vzájomnej dohode medzi náborovým tímom The Spot a klientom.

Chcem si vyskúšať
The Spot cowork

Napíšte nám vaše údaje a čoskoro sa s vami spojíme.

Služby
Komunita
Navigácia